Telefon:(+420) 596 242 117
Mobil:(+420) 777 044 397
E-mail:advokat@firla.cz
 • Čeština
 • Polski

O nás

Vítáme Vás na internetových stránkách Advokátní kanceláře JUDr. Wieslawa Firly. Naše kancelář poskytuje kompletní právní služby ve všech odvětvích práva. Sídlo naší kanceláře je v Ostravě. JUDr. Wieslaw Firla rovněž působí jako usazený euroadvokát na území Slovenské republiky v Čadci.


V naší kanceláři pracují dva advokáti – JUDr. Wieslaw Firla a Mgr. Ester Šamajová a Mgr. Ondřej Slonka a Mgr. Vojtěch Pospíšil – advokátní koncipienti. Dále v kanceláři působí odborné referentky. Vzájemná zastupitelnost právníků naší kanceláře garantuje jejich permanentní dostupnost.

Jsme připraveni poskytnout Vám komplexní právní služby mezi jinými v těchto právních odvětvích:

 • obchodní právo, zakládání obchodních společností
 • občanské a rodinné právo
 • právo nemovitostí, včetně jejich převodů
 • vymáhání pohledávek
 • trestní a přestupkové právo se zvláštním zaměřením na obhajoby ve věcech dopravních nehod
 • insolvenční řízení, oddlužení

Naše právní pomoc může mít tyto formy:

 • právní porady, posuzování všech právních dokumentů a jiných právních úkonů
 • sepisování smluv, předžalobních upomínek, žalob i jiných právních podání
 • zastupování v soudních, správních i jiných řízeních
 • komplexní služby podnikatelům i obchodním společnostem v rámci paušálního zastoupení
 • rozhodčí řízení
 • advokátní úschovy finančních prostředků s pojistným krytím
 • úřední ověřování podpisů

Naši právníci plynně hovoří v anglickém a polském jazyce.

Bude nám ctí, rozhodnete-li se využít služeb naší kanceláře a navštívíte naší centrálu v Ostravě nebo Čadci. Jsme přesvědčeni o tom, že jsme schopni pomoci Vám s právními problémy k Vaší absolutní spokojenosti.

S úctou
JUDr. Wieslaw Firla