Telefon:(+420) 596 242 117
Mobil:(+420) 777 044 397
E-mail:advokat@firla.cz
  • Čeština
  • Polski

Obchodní poradenství

signature-962355_960_720 (1)Významnou část naší práce představuje obchodní poradenství subjektům obchodního práva – obchodním společnostem i OSVČ. Nejčastěji se jedná o:

  • právní konzultace, přípravu, zpracování i posuzování smluvních dokumentů, žalob atd.
  • zakládání obchodních společností a družstev
  • vedení kompletní právní agendy pro tzv. paušální klienty – OSVČ i společnosti
  • zastupování před soudy a rozhodci v obchodních sporech
  • vymáhání pohledávek
  • směnečné poradenství

Běžně pro klienty zajišťujeme založení společností s ručením omezeným, akciových společností, spolků i jiných obchodních společností. Celkové náklady spojené se založením s.r.o. u nás nepřesáhnou 15.000,-Kč, včetně všech notářských, soudních a dalších poplatků.

Našim nejvýznamnějším obchodním partnerům poskytujeme na základě uzavřených smluv komplexní právní služby, počínaje běžným poradenstvím, přes sepisování dopisů, smluv, žalob a jiných listin, až po vymáhání pohledávek, zastupování u soudů, rozhodců, exekutorů apod.

Výše naší odměny lze s tzv. „paušálními klienty“ dohodnout:

  • paušální měsíční odměnou, pohybující se většinou od 5.000,- Kč
  • hodinovou odměnou, nejčastěji v rozmezí 800,- až 1.500,- Kč.

Vymáhání pohledávek

Máme dlouholetou praxi s vymáháním tisíců pohledávek našich klientů. Působíme na celém území České republiky i na Slovensku. Nabízíme Vám kompletní právní pomoc při vymáhání dlužných částek ve fázi před podáním žaloby, v průběhu soudních řízení i v průběhu vedení exekucí. Navrhované formy spolupráce vycházejí z našich bohatých zkušeností v této oblasti a jsou přizpůsobeny potřebám i očekáváním našich klientů.

Naše ceny závisí na zvolené formě spolupráce. Posouzení daného případu vždy zajišťujeme bezplatně. V některých případech lze dohodnout bezplatné služby i v dalších fázích našeho zastoupení, včetně bezplatného vedení exekuce. Samozřejmě úzce v této souvislosti spolupracujeme s několika renomovanými soudními exekutory.

Napište nám – ozveme se Vám

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva