Telefon:(+420) 596 242 117
Mobil:(+420) 777 044 397
E-mail:advokat@firla.cz
  • Čeština
  • Polski

Právní poradenství, sepisování smluv, zastupování v řízeních

control-427510_1920Naším klientům poskytujeme individuální porady a konzultace, posuzujeme právní dokumenty, sepisujeme předžalobní upomínky, žaloby, smlouvy i jiné listiny. Ceny za tyto poskytované služby se budou lišit zejména vzhledem k odborné a časové náročnosti posuzované problematiky. Níže uvedené ceny tedy nelze považovat za závazné, nýbrž pouze jako orientační.
Ceny právních porad se pohybují v rozmezí od 300,- do 1.500,- Kč.

Mezi nejčastější požadavky našich klientů patří sepsání smluv o převodu nemovitostí či družstevních podílů v bytových družstvech. Převod bytu, domu či jiné nemovitosti Vás bude stát od 3.000,- do 8.000,- Kč. Záleží také na tom, zda před uzavřením kupní smlouvy budete požadovat sepis smlouvy o smlouvě budoucí (např. v souvislosti s vyřizováním úvěru v bance) nebo také advokátní úschovu finančních prostředků u nás do doby zápisu vlastnického práva kupujícího v katastru nemovitostí.

Ceny za sepis běžné žaloby, např. o rozvod manželství, vyklizení bytu apod. se pohybují kolem částky 1.500,- Kč.

Chcete-li se bezproblémově rozvést a v souvislosti s tím upravit dohodami výchovu a výživu nezletilých dětí, vypořádat společný majetek i společné bydlení, počítejte s celkovou částkou odměny v rozmezí 5.000,- až 8.000,- Kč, např. podle toho, zda budete vypořádávat společnou nemovitost či zda zároveň budete požadovat zastoupení v soudních řízeních o výchovu a výživu dětí i o rozvod Vašeho manželství.

Řadu našich klientů zastupujeme v soudních, přestupkových, dědických, rozhodčích, exekučních i jiných řízeních. Výše naší odměny vychází ve většině případů z advokátního tarifu (Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb č. 177/1996 Sb. v platném znění). Existuje několik způsobů stanovení odměny advokáta:

  • odměna za jeden úkon právní pomoci (úkonem se rozumí např. převzetí zastoupení klienta advokátem, sepis žaloby, vyjádření k žalobě, účast u soudního jednání apod.). Výše této odměny závisí od předmětu daného řízení i výše požadované částky a nejčastěji se pohybuje v rozmezí 1.500,- až 2.500,- Kč za jeden úkon právní pomoci.
  • paušální odměna, představující celkovou částku, kterou klient uhradí za právní zastoupení v celém řízení
  • hodinová odměna za práci advokáta (800,- až 1.200,- Kč)
  • podílová odměna – představuje procentuální podíl advokáta na úspěšně vymožené částce (např. 15%).

Napište nám – ozveme se Vám

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Vaše zpráva