Telefon:(+420) 596 242 117
Komórka:(+420) 602 583 952
E-mail:adwokat@firma-w-czechach.pl
  • Čeština
  • Polski

Ceny

IMG_0794W Czechach i na Słowacji istnieją oficjalne taryfy adwokackie, które wskazują sposoby ustalania cen usług prawnych. Wynagrodzenie za świadczone usługi obejmuje honorarium i wydatki. Istnieją różne warianty, jak uzgodnić wysokość wynagrodzenia adwokata. Można więc umówić się na cenie za jedną czynność adwokata, za godzinę jego pracy, można uzgodnić całkowitą cenę za prowadzenie konkretnej sprawy. Istnieje też możliwość umowy o zapłaceniu adwokatowi sumy pieniężnej, wyliczonej procentem z zyskanej kwoty.

Ceny naszych usług uzależnione są od wielu różnych czynników, między innymi od ilości przeprowadzonych czynności, specyfiki, stopnia trudności, złożoności i rodzaju danej sprawy, koniecznego nakładu pracy itd. W zdecydowanej większości ceny umawiamy z klientem indywidualnie. Niżej podane przykłady cen prosimy więc traktować bardzo orientacyjnie.

Klienci, którzy są w Polsce zarejestrowanymi płatnikami VAT-u, płacą w Czechach i na Słowacji ceny bez VAT.

  • Konsultacje prawne, spisywanie umów, reprezentacja w  sądach

Ceny konsultacji prawnych wahają się w granicach od 50,- do 250,- złotych, w zależności od wymagań czasowych oraz fachowych danego problemu.

Orientacyjna cena np. za sporządzenie umowy kupna nieruchomości waha się w granicach od 500,- do 1.000,- Zł.

Jak już pisaliśmy wyżej, podstawą do wyliczenia honorarium jest czeska czy słowacka taryfa adwokacka. W takim wypadku ustalana jest wysokość wynagrodzenia za jedną czynność adwokata (1 czynnością jest np. przejęcie zastępstwa czy obrony, przygotowanie pozwu, uczestnictwo adwokata w rozprawie itp.). Przykładowo i bardzo orientacyjnie można powiedzieć, że honorarium za 1 czynność waha się w granicach od 150 do 500 Zł, a całkowita wysokość wynagrodzenia w granicach od 400 do 2.000,- Zł. W większości wypadków wysokość wynagrodzenia adwokata ustalana jest z klientem indywidualnie.

Zasady ustalania wysokości są uzgadniane przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej.

  • Stała obsługa prawna

Wysokość wynagrodzenia za tzw. stałą obsługę prawną ustalana jest indywidualnie z klientem, najczęściej na podstawie:

  • ryczałtowej stawki za godzinę pracy (np. 140 Zł/godz.) albo
  • stałej stawki ryczałtowej za całość obsługi (np. od 800 Zł/miesiąc)

 

  • Windykacja należności

Proponujemy Państwu bezpłatną analizę sprawy w ramach pierwszej konsultacji. W niektórych wypadkach możliwa jest umowa o tym, że klient niczego nam nie płaci, ewentualnie zapłaci uzgodnioną opłatę ryczałtową za wszystkie etapy związane z windykacją roszczeń – od etapu przedsądowego po etap egzekucyjny. Np. za całość 400,- Zł.

  • Arbitraż

Opłaty arbitrażu bywają z reguły niższe, aniżeli opłaty sądowe i z reguły wynoszą one 4% z zasądzonej kwoty, minimalnie jednak 2000 koron.

Orientacyjne koszty związane ze zyskaniem zezwolenia na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w Czechach i na Słowacji, włącznie wszystkich opłat urzędowych i wynagrodzenia adwokata, który załatwia wszystkie czynności z tym związane, z reguły nie przekroczą 900 Zł.

Koszty założenia spółki z o.o., włącznie wszystkich opłat sądowych, notarialnych, urzędowych oraz wynagrodzenia adwokata, który załatwia wszystkie czynności z tym związane, nie powinny przekroczyć 3.000 Zł.

Wynajem siedziby firmy – wirtualnego biura – kosztuje ok. 240,- Zł miesięcznie. W cenie zapewnione jest przyjmowanie poczty, możliwość organizowania spotkań z partnerami handlowymi itp.

Wynajem realnego biura można załatwić od 15 Zł/m2/miesiąc + opłaty za media.

Wysokość wynagrodzenia księgowych rozpoczyna się na ok. 250 Zł miesięcznie.

Stawki za tłumaczenie tekstów rozpoczynają się na 20 Zł za stronę standardową A4.

Ponownie jednak zaznaczamy, że wszystkie powyższe ceny podajemy tylko przykładowo i dla grubszego zorientowania się Państwa z czeskimi i słowackimi realiami. Faktyczne ceny mogą być jednak zależne od wielu dalszych czynników.