Telefon:(+420) 596 242 117
Komórka:(+420) 602 583 952
E-mail:adwokat@firma-w-czechach.pl
 • Čeština
 • Polski

Działalność gospodarcza

IMG_0799W ramach świadczenia naszych usług oraz dzięki współpracy z notariuszami, doradcami podatkowymi, księgowymi, tłumaczami i innymi specjalistami oferujemy Państwu kompleksową pomoc przy rozpoczęciu, a także bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej w Czechach i na Słowacji.

Pomożemy też Państwu załatwiać specyficzne sprawy organizacyjne firmy, np.:

 • zapewnienie siedziby firmy, faktycznego biura czy też wyłącznie adresu kontaktowego (tzw. biuro wirtualne), odpowiednich pomieszczeń dla prowadzenia sklepów, magazynów itp.
 • prowadzenie księgowości, zapewnienie współpracy z doradcą podatkowym
 • wyszukiwanie pracowników polskojęzycznych (przede wszystkim na terenie Zaolzia).
 • prowadzenie sklepów internetowych w języku czeskim i słowackim,
 • zapewnienie kontaktu z czeskimi i słowackimi klientami firmy,
 • wyszukiwanie odpowiednich czeskich i słowackich partnerów handlowych,
 • zapewnienie tłumaczenia dokumentów, współpraca z komornikami, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami itp.

 

Szczegółowe informacje dotyczące założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach czy na Słowacji
podamy Państwu w języku polskim:

-telefonicznie: +420 777 044 397 albo
– e-mailem: advokat@firla.cz

 

 • Co trzeba wiedzieć o działalności w Czechach i na Słowacji?

0008021066O-849x565Polacy, którzy chcą prowadzić działalność w Czechach, muszą mieć ukończone 18 lat, zdolność do czynności prawnych oraz spełniać warunek niekaralności. Oczywiście trzeba uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Nie trzeba mieć miejsca zamieszkania w Czechach. Przedsiębiorcy działający w Czechach nie muszą posiadać tu nawet biura. Do prowadzenia działalności gospodarczej wystarczy adres kontaktowy w Czechach (biuro wirtualne).

Spółki prawa handlowego dodatkowo zapisywane są w rejestrze handlowym. Polaków obowiązują w Czechach i na Słowacji te same przepisy prawne, jak Czechów czy Słowaków.

 • Działalność gospodarczą można prowadzić:
  • jednoosobową działalnością (osoba fizyczna)
  • spółką prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka jawna, spółka komandytowa).

Spółka z o.o. w Czechach:

 • ilość wspólników – 1 i więcej (może być osoba fizyczna lub prawna, może być zagraniczna)
 • ilość członków zarządu – minimalnie 1
 • kapitał zakładowy – minimalnie 1 korona czeska
 • rada nadzorcza – nieobowiązkowa
 • założenie – aktem notarialnym

Trzeba przygotować m.in.:

 • wypisy z rejestru karnego wspólników i członków zarządu
 • dokument o siedzibie spółki (np. zgoda właściciela biura)
 • konto bankowe spółki w czeskim banku
 • przedmiot(y) działalności spółki i jego(ich) wpis do rejestru handlowego
 • oświadczenie administratora wkładu bankowego.

Założenie spółki wpisuje do rejestru sądowego notariusz online. 

Nową spółkę trzeba zgłosić w czeskim urzędzie skarbowym do 30 dni od jej zarejestrowania w rejestrze sądowym.

Jeśli przyjazd do Czech jest dla Państwa zbyt kłopotliwy, przygotujemy potrzebne pełnomocnictwa, a po ich podpisaniu możemy załatwiać wszystkie czynności. Założymy spółkę bez obecności Państwa w Czechach.

Nie pracujemy jednak tylko dla klasycznych przedsiębiorców. Nierzadko pomagamy np. polskim lekarzom, którzy pragną rozszerzyć swoją działalność do Czech, w zyskiwaniu uprawnień do wykonywania zawodu lekarza w Czechach. Z tym związana jest także pomoc z założeniem prywatnych przychodni lekarskich.

Dlaczego prowadzić działalność w Czechach?

 • wzrasta zainteresowanie produktami polskimi na czeskim rynku
 • niskie koszty założenia działalności gospodarczej
 • łatwość zyskania zezwoleń do działalności
 • komunikacja elektroniczna z wszystkimi urzędami
 • niższe stawki podatkowe
 • ryczałty na wydatki
 • korzystne zasady obliczania podstawy opodatkowania
 • uproszczona ewidencja księgowa dla przedsiębiorców
 • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • można odliczyć pełną kwotę podatku VAT od zakupu pojazdów (wł. osobowych) wykorzystywanych do działalności opodatkowanej oraz od paliwa.