Telefon:(+420) 596 242 117
Komórka:(+420) 602 583 952
E-mail:adwokat@firma-w-czechach.pl
  • Čeština
  • Polski

Działalność gospodarcza

IMG_0799W ramach świadczenia naszych usług oraz dzięki współpracy z notariuszami, doradcami podatkowymi, księgowymi, tłumaczami i innymi specjalistami oferujemy Państwu kompleksową pomoc przy rozpoczęciu, a także bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej w Czechach i na Słowacji.

Pomożemy też Państwu załatwiać specyficzne sprawy organizacyjne firmy, np.:

  • zapewnienie siedziby firmy, faktycznego biura czy też wyłącznie adresu kontaktowego (tzw. biuro wirtualne), odpowiednich pomieszczeń dla prowadzenia sklepów, magazynów itp.
  • prowadzenie księgowości, zapewnienie współpracy z doradcą podatkowym
  • wyszukiwanie pracowników polskojęzycznych (przede wszystkim na terenie Zaolzia).
  • prowadzenie sklepów internetowych w języku czeskim i słowackim,
  • zapewnienie kontaktu z czeskimi i słowackimi klientami firmy,
  • wyszukiwanie odpowiednich czeskich i słowackich partnerów handlowych,
  • zapewnienie tłumaczenia dokumentów, współpraca z komornikami, kancelariami notarialnymi, rzeczoznawcami itp.

 

Szczegółowe informacje dotyczące założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach czy na Słowacji
podamy Państwu w języku polskim:

-telefonicznie: +420 777 044 397 albo
– e-mailem: advokat@firla.cz

 

  • Co trzeba wiedzieć o działalności w Czechach i na Słowacji?

0008021066O-849x565Polacy, którzy chcą prowadzić działalność w Czechach, muszą mieć ukończone 18 lat, zdolność do czynności prawnych oraz spełniać warunek niekaralności. Oczywiście trzeba uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Nie trzeba mieć miejsca zamieszkania w Czechach. Przedsiębiorcy działający w Czechach nie muszą posiadać tu nawet biura. Do prowadzenia działalności gospodarczej wystarczy adres kontaktowy w Czechach (biuro wirtualne).

Spółki prawa handlowego dodatkowo zapisywane są w rejestrze handlowym. Polaków obowiązują w Czechach i na Słowacji te same przepisy prawne, jak Czechów czy Słowaków.

  • Działalność gospodarczą można prowadzić:
    • jednoosobową działalnością (osoba fizyczna)
    • spółką prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka jawna, spółka komandytowa).

Spółka z o.o. w Czechach:

  • ilość wspólników – 1 i więcej (może być osoba fizyczna lub prawna, może być zagraniczna)
  • ilość członków zarządu – minimalnie 1
  • kapitał zakładowy – minimalnie 1 korona czeska
  • rada nadzorcza – nieobowiązkowa
  • założenie – aktem notarialnym

Trzeba przygotować m.in.:

  • wypisy z rejestru karnego wspólników i członków zarządu
  • dokument o siedzibie spółki (np. zgoda właściciela biura)
  • konto bankowe spółki w czeskim banku
  • przedmiot(y) działalności spółki i jego(ich) wpis do rejestru handlowego
  • oświadczenie administratora wkładu bankowego.

Założenie spółki wpisuje do rejestru sądowego notariusz online. 

Nową spółkę trzeba zgłosić w czeskim urzędzie skarbowym do 30 dni od jej zarejestrowania w rejestrze sądowym.

Jeśli przyjazd do Czech jest dla Państwa zbyt kłopotliwy, przygotujemy potrzebne pełnomocnictwa, a po ich podpisaniu możemy załatwiać wszystkie czynności. Założymy spółkę bez obecności Państwa w Czechach.

Nie pracujemy jednak tylko dla klasycznych przedsiębiorców. Nierzadko pomagamy np. polskim lekarzom, którzy pragną rozszerzyć swoją działalność do Czech, w zyskiwaniu uprawnień do wykonywania zawodu lekarza w Czechach. Z tym związana jest także pomoc z założeniem prywatnych przychodni lekarskich.

Dlaczego prowadzić działalność w Czechach?

  • wzrasta zainteresowanie produktami polskimi na czeskim rynku
  • niskie koszty założenia działalności gospodarczej
  • łatwość zyskania zezwoleń do działalności
  • komunikacja elektroniczna z wszystkimi urzędami
  • niższe stawki podatkowe
  • ryczałty na wydatki
  • korzystne zasady obliczania podstawy opodatkowania
  • uproszczona ewidencja księgowa dla przedsiębiorców
  • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • można odliczyć pełną kwotę podatku VAT od zakupu pojazdów (wł. osobowych) wykorzystywanych do działalności opodatkowanej oraz od paliwa.