Telefon:(+420) 596 242 117
Komórka:(+420) 602 583 952
E-mail:adwokat@firma-w-czechach.pl
 • Čeština
 • Polski

Usługi prawne

signature-962355_960_720 (1)Nasza kancelaria adwokacka zapewnia swoim polskim klientom pomoc prawną w Czechach i na Słowacji przede wszystkim w zakresie:

 • prawa handlowego i prawa dla przedsiębiorców
 • zakładania, obsługi prawnej, podatkowej i organizacyjnej podmiotów gospodarczych
 • dochodzenia i egzekwowania roszczeń
 • prawa cywilnego
 • prawa nieruchomości
 • prawa karnego

 

 • Konsultacje prawne, spisywanie umów, reprezentacja w sądach

Naszym klientom oferujemy między innymi udzielanie indywidualnych porad i konsultacji, sporządzanie listów procesowych czy spisywanie umów prawnych i ich opiniowanie. Ucieszy nas, jeżeli polski klient przyjedzie z tego powodu do któregoś z naszych biur w Czechach czy na Słowacji. Jeżeli jednak droga do nas byłaby dla niego zanadto uciążliwa, oferujemy świadczenie  usług także w formie komunikacji e-mailowej czy też telefonicznej.

Wielu naszych klientów z Polski reprezentujemy przed czeskimi i słowackimi sądami, arbitrami, notariuszami, komornikami, innymi urzędami czy podmiotami. Chodzi przede wszystkim o zastępstwo w sprawach związanych z windykacją należności i innych sprawach prawa handlowego, w sprawach odszkodowań, sprawach prawa konsumenckiego, prawa pracy itp. Często podejmujemy się obrony klientów w sprawach karnych prowadzonych np. za spowodowanie wypadków drogowych w Czechach i na Słowacji. Ani w tym wypadku obecność klienta w Czechach czy na Słowacji nie jest zazwyczaj konieczna.

 • Stała obsługa prawna

Firmom prowadzącym działalność gospodarczą w Czechach i na Słowacji oferujemy tzw. stałą obsługę prawną, czyli kompleksowe usługi związane z działalnością firmy klienta. Klientowi w takim wypadku na bieżąco udzielamy konsultacji, sporządzamy listy, umowy, opinie, pozwy i dalsze potrzebne dokumenty prawne, windykujemy należności, reprezentujemy klienta przed sądami, arbitrami, komornikami, urzędami, innymi podmiotami itp.

 • Windykacja należności

Mamy wieloletnie doświadczenia związane z działalnoścą windykacyjną i administracją ponad 20.000 należności różnych wierzycieli. Mecenas JUDr. Firla między innymi wykonuje funkcję syndyka banku Moravia Banka a.s. Działamy na całym terenie Czech i Słowacji.
Zapewniamy reprezentację naszego klienta w sądach oraz przed arbitrem czy komornikiem. Oferujemy kompleksową obsługę prawną prowadzonych spraw na wszystkich etapach: przedsądowym, sądowym, przedegzekucyjnym oraz egzekucyjnym. Proponowane przez nas formy współpracy są dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych klientów, dając im możliwość wyboru najkorzystniejszego dla siebie wariantu. Indywidualnie ustalamy rodzaj i zakres czynności windykacyjnych.

 • Arbitraż

Proponujemy też Państwu arbitraż – alternatywną metodę rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego. W Czechach i na Słowacji arbitraż wykorzystywany jest przede wszystkim właśnie w sprawach windykacji należności. Kompetencje sądu powierza się w takim wypadku bezstronnemu prawnikowi – specjaliście. Arbitraż jest alternatywą dla kosztownego, czasochłonnego sądownictwa powszechnego. Jest tańszy i działa szybciej. Przede wszystkim dłużnik ma nikłe możliwości umyślnego przeciągania sprawy, od wyroku arbitra nie można się w większości wypadków odwołać. Nie ma też potrzeby, by pracownicy klienta uczestniczyli w arbitrażu, jak nierzadko zdarza się to w sprawach sądowych. Można uzgodnić, że arbiter wydaje wyrok bez rozprawy. To znacząco skraca czas od podania pozwu do wydania wyroku, ale też przynosi klientowi wysokie oszczędności kosztów za pomoc prawną. Wyrok arbitra ma moc równą wyrokowi sądu i można go bez problemów egzekwować w ramach postępowania egzekucyjnego. Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez arbitra, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy o arbitraż, zawartej np. w ramach umowy kupna-sprzedaży. Zazwyczaj chodzi o jeden samodzielny, krótki odstęp umowy.

Jesteśmy oczywiście przygotowani wyjaśnić Państwu dalsze szczegóły oraz zaproponować tekst umowy o arbitraż.

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Email (wymagane)

Tekst