Telefon:(+420) 596 242 117
Komórka:(+420) 602 583 952
E-mail:adwokat@firma-w-czechach.pl
  • Čeština
  • Polski

Windykacja należności

IMG_0799Mamy wieloletnie doświadczenia związane z działalnoścą windykacyjną i administracją ponad 20.000 należności różnych wierzycieli. Mecenas JUDr. Firla między innymi wykonuje funkcję syndyka banku Moravia Banka a.s. Działamy na całym terenie Czech i Słowacji. Zapewniamy reprezentację we wszystkich sądach , przed arbitrem oraz komornikiem. Oferujemy kompleksową obsługę prawną prowadzonych spraw na wszystkich etapach: przedsądowym, sądowym, przedegzekucyjnym oraz egzekucyjnym. Proponowane przez nas formy współpracy są dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych klientów, dając im możliwość wyboru najkorzystniejszego dla siebie wariantu. Indywidualnie ustalamy rodzaj i zakres czynności windykacyjnych.

Ceny za naszą cdziałalność związaną z egzekwowaniem roszczeń uzgadniamy po zaznajomieniu się z daną sprawą. Proponujemy Państwu bezpłatną analizę sprawy w ramach pierwszej konsultacji. W niektórych wypadkach możliwa jest umowa o tym, że klient niczego nam nie płaci, ewentualnie zapłaci uzgodnioną opłatę ryczałtową za wszystkie etapy związane z windykacją roszczeń – od etapu przedsądowego po etap egzekucyjny. Np. za całość 400,- Zł.

Proponujemy też Państwu alternatywną metodę rozwiązywania sporów prawnych bez udziału sądu powszechnego. W Czechach i na Słowacji arbitraż wykorzystywany jest przede wszystkim właśnie w sprawach windykacji należności. Kompetencje sądu powierza się w takim wypadku bezstronnemu prawnikowi – specjaliście. Arbitraż jest alternatywą dla kosztownego, czasochłonnego sądownictwa powszechnego. Jest tańszy i działa szybciej. Przede wszystkim dłużnik ma nikłe możliwości umyślnego przeciągania sprawy, od wyroku arbitra nie można się w większości wypadków odwołać. Nie ma też potrzeby, by pracownicy klienta uczestniczyli w arbitrażu, jak nierzadko zdarza się to w sprawach sądowych. Można uzgodnić, że arbiter wydaje wyrok bez rozprawy. To znacząco skraca czas od podania pozwu do wydania wyroku, ale też przynosi klientowi wysokie oszczędności kosztów za pomoc prawną. Wyrok arbitra ma moc równą wyrokowi sądu i można go bez problemów egzekwować w ramach postępowania egzekucyjnego. Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez arbitraż, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy o arbitraż, zawartej np. w ramach umowy kupna – sprzedaży. Zazwyczaj chodzi o jeden samodzielny, krótki odstęp w umowie.

Jesteśmy oczywiście przygotowani wyjaśnić Państwu dalsze szczegóły oraz zaproponować tekst umowy o arbitraż.

Napisz do nas

Imię i nazwisko (wymagane)

Email (wymagane)

Tekst